Γινε μελος της βιβλιοθήκης Τρικαλων

Για να γίνεις μέλος της Βιβλιοθήκης πρέπει απαραίτητα την πρώτη φορά να προσκομίσεις την αστυνομική ταυτότητα. Όταν πρόκειται για παιδιά είναι απαραίτητο η προσκόμιση της ταυτότητας ενός από τους δύο γονείς. Όλα τα ενήλικα μέλη της Δημοτικής βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν έως 3 βιβλίων για 15 ημέρες (με δικαίωμα επαναδανεισμού για άλλες 15 ημέρες). Τα παιδιά δανείζονται έως και 2 βιβλία για 15 ημέρες με δικαίωμα επαναδανεισμού. Οσοι καθυστερούν τα βιβλία τους πληρώνουν ένα συμβολικό ποσό της τάξης των 0,10 λεπτών την ημέρα για το κάθε βιβλίο που δανείστηκαν.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: